ÇEVİRİ

Yazılı Çeviri

Her türlü yazışma, sözleşme ve teknik, hukuk, tıp, iktisat, sanat, reklam, tez, rapor ve araştırma yazılarının çevirilerini yapıyoruz.

Yazılı çeviri hizmetimizi aşağıdaki ana başlıklara ayırabiliriz;

 • Özel Ticari çeviriler
  Reklam, Pazarlama, Ürün kılavuzları, Yayıcılık vb.
 • Standart çeviriler
  Genel yazışma çevirileri
 • Hukuki çeviriler
  Taslak ve revize edilmiş anlaşmalar, sözleşmeler, kararlar vb.
 • Akademik ve Bilimsel çeviriler
  Araştırmalar, Tezler, Ödevler vb.
 • Teknik çeviriler
  Kullanım kılavuzları, servis kılavuzları, teknik tanıtım çevirileri vb.

Çevirileriniz belirli standartlara uygun olarak yapılmaktadır;

 • Çevirisi yapılacak doneleriniz, koordinatörümüz tarafından teslim alınır ve çeviri departmanımıza aktarılır.
 • Çeviri departmanımızda önceden hazırlamamışsa firmanıza özel bir terminoloji çalışması yapılır ve onayınıza sunulur.
 • Tercüman(lar)ın söyleyeceği ve sizin de uygun bulacağınız bir biçimde işin bitim tarihi kesin olarak belirlenir.
 • Tercüman tarafından yapılmış olan çeviri, her türlü hataya karşı tekrar kontrol edilir. Bu aşamada belirlenen hatalar tamamen düzeltilerek size son hali ile eksiksiz olarak teslim edilmek üzere hazırlanır.
 • Çeviri, dizgi departmanımızda istediğiniz en uygun formatta, dizgisi, mizanpajı yapılmış bir şekilde baskıya hazır hale getirilmektedir.
 • Çeviri ve dizgisi, tekrar görsel olarak son kontrolden geçirilir.
 • Tüm çevirmenlerimiz yeminlidir. Çevirilerinizin noter tasdikleri ile ilgili tüm işlemler sizin adınıza tarafımızdan düzenlenip yaptırılmaktadır.
 • Yapılmış olan tüm çeviriler, oluşturduğumuz data bankamızda müşteri bilgilerine, tarihe ve çeviri no’suna ya da konusuna göre yedeklenerek saklanmaktadır.